: รองรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และจัดเลี้ยงได้กว่า 20-350 ท่าน

มีห้องสัมนา 3 ห้อง
(ห้องบัวหลวง จุได้ 100-400 ท่าน)
(ห้องบัวแก้ว จุได้ 50-80 ท่าน)
(ห้องบัวเงิน จุได้ 30-50 ท่าน)

และห้องโถงกลางสำหรับจัดเลี้ยง เวทีและเครื่องเสียงสำหรับการทำกิจกรรมได้

สิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่
1. เครื่องฉายแผ่นใส
2. ไมโครโฟน
3. เครื่องเสียงสำหรับเล่นเทป ทีวี วีดีโอ คลิปชาร์ด
4. จอภาพ
5. ป้ายผ้า ป้ายโฟม

 

S__10117258 S__10117255